CV

Dr Fredrik Hägglund

Jag är specialistläkare i handkirurgi sedan 2011 och arbetar vid Göteborg HandCenter, Art Clinic och vid Capio Lundby Närsjukhus. Jag har tidigare varit verksam vid handkirurgiska kliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Utöver mitt kliniska arbete där var jag kursamanuens med ansvar för den handkirurgiska utbildningen samt verksam som vårdenhetsöverläkare.

Jag har fördjupat mina kunskaper i handkirurgi vid kliniken för hand- och rekonstruktiv kirurgi vid Universitetssjukhuset i Singapore, med inriktning på handleder och mikrokirurgi. Innan min inriktning mot handkirurgi har jag arbetat 4 år inom ortopedin vid Sahlgrenska.

Jag har även en specialistexamen i psykiatri. Mitt fokus har varit akutpsykiatri och slutenvård med psykos och beroendevård samt rättspsykiatri. Jag har lång erfarenhet av arbete som psykiatrisk bakjour då jag arbetat som detta parallellt med min tjänstgöring i ortopedin och handkirurgin. Jag har en längre period arbetat deltid i öppenvårdspsykiatrin med affektiva sjukdomar.

Utbildningar

2011 Specialistläkare i handkirurgi
2007 Specialistläkare i psykiatri
2006 Grundutbildning i Psykoterapi, KBT
2000 Läkarlegitimation
1999 Läkarexamen, Göteborgs universitet

Anställningar

2017- Specialistläkare i handkirurgi (50%), Göteborg HandCenter                                                                   2015– Specialistläkare i handkirurgi (50%) Art Clinic och Capio Lundby
2011–17 Specialistläkare i handkirurgi, Handkirurgiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
2009–11 ST-läkare i handkirurgi, Hand och plastikkirurgiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
2005–09 ST-läkare ortopedi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
2001–04, Leg. läkare och ST-läkare i psykiatri (deltid 2006–07 samt därefter)
1999–00 AT-läkare, Sjukhuset i Varberg

Medlemskap

Svensk handkirurgisk förening
Göteborgs läkarsällskap

Kurser

2015 Artroskopisk handledskirurgi, EWAS, Strasbourg
2015 Lambåkirurgi på hand och arm, Universitetssjukhuset i Zurich
2012–13, Fellowship/kliniskt observership vid kliniken för hand- och rekonstruktiv kirurgi vid National University Hospital, Singapore, (6 mån.)
2012 Lambåkirurgi på hand och arm, General Hospital, Singapore
2011–13 BSSH, Brittish society for surgery of the hand, Manchester, UK (6 kurser)
2011 Mikrokirurgi, National University Hospital, Singapore
2011 Hand- och armdissektioner, Anatomiska institutionen, Köpenhamn
2011 AO, Hand och handledskirurgi Davos, Schweiz
2009 AO, Ortopedisk kirurgi, Stockholm
2009 Mikrokirurgi, Northwick Park, London
2009 Traumakurs, frakturer, Uppsala
2006 Akut omhändertagande/ATLS (Advanced Trauma Life Support), Universitetssjukhuset, Linköping
2005–2006 Kognitiv beteendeterapi, 3 terminer
2005 Akutmedicin, Södersjukhuset, Stockholm
2004 ST-LIV Ledarskap i sjukvård, Göteborg