Välkommen!

Jag heter Fredrik Hägglund och är specialistläkare i handkirurgi och psykiatri. Här kan du boka läkare till reseexpeditioner. Du kan även boka handkirurgiska invaliditetsintyg.
Väl mött!

LÄKARTJÄNST

Soulbone erbjuder tjänster inom handkirurgi.

INTYG

Soulbone erbjuder undersökning och sammanställning av handkirurgiska invaliditetsintyg.

EXPEDITIONS­LÄKARE

Soulbone erbjuder läkarvård till äventyrssportare på destinationer där befintlig sjukvård är bristfällig.

CV

Jag är specialistläkare i handkirurgi och arbetar vid två privata kliniker i Göteborg. Jag har tidigare arbetat vid Handkirurgiska kliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset där jag utöver det kliniska arbetet har varit ansvarig för den handkirurgiska utbildningen och varit verksam som vårdenhetsöverläkare. Innan min inriktning mot handkirurgi har jag arbetat 4 år inom ortopedin vid Sahlgrenska. Jag har även en specialistexamen i psykiatri där mitt fokus har varit akutpsykiatri.

Parallellt med tiden på sjukhus har jag varit expeditionsläkare för svenska marinen vid ett antal segelexpeditioner med Skonertdivisionen samt arbetat som expeditionsläkare i Antarktis för Svenska polarforskningssekretariatet.

Jag har en deltidsanställning som läkare vid Försvarets medicinska centrum/FöMedC där jag regelbundet vidareutvecklar mig i akut omhändertagande i miljöer långt ifrån sjukhus.

Utbildningar

2011 Specialistläkare i handkirurgi
2007 Specialistläkare i psykiatri
2006 Grundutbildning i Psykoterapi, KBT
2000 Leg. Läkare
1999 Läkarexamen, Göteborgs universitet

Anställningar

2017– Specialistläkare i handkirurgi, HandCenter Göteborg+Capio Lundby Närsjukhus
2014–18 Specialistläkare i handkirurgi, deltid, Art Clinic
2011– 17 Specialistläkare i handkirurgi, Handkirurgiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhus, Göteborg
2009–11 ST-läkare i handkirurgi, Handkirurgiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhus, Göteborg
2005–09 ST-läkare ortopedi, Sahlgrenska Universitetssjukhus, Göteborg
2001–04, Leg. läkare och ST-läkare, i psykiatri (deltid även 2006–07 samt därefter)
1999–00 AT-läkare, Sjukhuset i Varberg

Medlemskap

Svensk Handkirurgisk Förening
Svenska läkarförbundet
Göteborgs läkarsällskap
Svenska militärläkarförbundet

Kurser i Handkirurgi

Artroskopisk handledskirurgi, EWAS, Strasbourg
Lambåkirurgi på hand och arm, Universitetssjukhuset i Zurich
Fellowship/kliniskt observership vid kliniken för hand- och rekonstruktiv kirurgi vid National University Hospital, Singapore, 6 mån, 2012-13
Lambåkirurgi på hand och arm, General Hospital, Singapore
BSSH, Brittish society for surgery of the hand, Manchester, UK, 5 kurser 2011-13
Mikrokirurgi, National University Hospital, Singapore
Hand- och armdissektioner, Anatomiska institutionen, Köpenhamn
AO, Hand och handledskirurgi Davos, Schweiz
AO, Ortopedisk kirurgi, Stockholm
Mikrokirurgi, Northwick Park, London, UK
Frakturkirurgi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Kurser i Psykiatri

Kognitiv beteendeterapi, 3 terminer, Kungälv
ST-LIV Ledarskap i sjukvård, 3v, Göteborg

Kurser i Expeditionsmedicin/Akutsjukvård

Tactical Combat Casualty Care, FöMedE, Göteborg
Military Trauma resucitation (MTR 1), FöMedC, Göteborg
Akut Ultraljudsdiagnostik, E-FAST, TraumaNorr, Umeå
DSTC, FöMedC, Göteborg
Hospital ATLS, FöMedC, Göteborg
Infektionsmedicin, FöMedC, Göteborg
Kirurgi och Anestesi i fält, FöMedC, Göteborg
Allmänmedicin i fält, FöMedC, Göteborg
Akut omhändertagande/ATLS, Universitetssjukhuset, Linköping
Akutmedicin, Södersjukhuset, Stockholm
Prehospital akutsjukvård i fält för läkare, inkl. B-ATLS, 5 v, Hammarö