Handkirurgiskt invaliditetsintyg

Ungefär ett år efter en skada på hand, handled och/eller underarm kan det bli aktuellt med en funktionsbedömning av handen. Försäkringsbolagen önskar då ofta ett handkirurgiskt invaliditetsintyg. Detta inbegriper en sammanfattning av skade- och behandlingsförlopp samt de upplevda besvären i förhållande till arbete, fritid och hushållsarbete. En undersökning görs av rörelseförmåga, känsel och kraft varefter en sammanfattning och prognos lämnas till försäkringsbolaget. En kopia av intyget skickas samtidigt till patientens hemadress. Utifrån intyget bedömer försäkringsbolaget en specifik invaliditetsprocent som sedan kopplas till en ekonomisk ersättning.

Hur gör jag om jag önskar ett handkirurgiskt invaliditetsintyg?

Ta kontakt med din handläggare på ditt försäkringsbolag och be dem skicka en skriftlig förfrågan om invaliditetsintyg till läkarsekreterarna vid HandCenter Göteborg, mail: Annika.andersson@handcenter.se

Tel 031-85 04 48, vardagar 08.00–16.00

Du eller din handläggare behöver sedan begära att få dina journalanteckningar från aktuell sjukvårdsinrättning till din hemadress så att du kan ta med dem alt. få dem skickade till HandCenter innan intygsskrivningen.

Du kommer att få en kallelse för undersökningen som sker vid HandCenter Göteborg, på Fabriksgatan 10 i Gårda (v. g. se karta). Undersökningen utförs av specialistläkare i handkirurgi och tar c:a 50 min. För att lättare kunna sammanfatta de besvär som du upplever får du tillsammans med kallelsen en blankett gällande dina subjektiva besvär. Denna fyller du i hemma och tar med till undersökningen tillsammans med journalanteckningarna.

Intyget betalas av ditt försäkringsbolag. Du kompletterar vid behov själv intyget med foto.